Velkommen til digitalt årsmøte

Bærum Topphåndball ønsker velkommen til digitalt årsmøte. Invitasjon er i dag sendt medlemmer på e-post. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, send en e-post til bth@haslumhk.no.

Saksliste – Årsmøte BTH
Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2. Velge dirigent/ordstyrer, sekretær, samt 2 representanter til å
underskrive protokollen
Sak 3. Godkjenne innkallingen og saksliste
Sak 4. Behandle BTHs årsberetning inkludert regnskap for 2020
Sak 5. Vedta BTHs budsjett for 2021
Sak 6. Fastsette BTHs medlemskontingent for sesongen 2021/2022
Sak 7. Behandle BTHs organisasjonsplan for 2021
Sak 8. Endring av klubbens navn
Sak 9. Valg
Sak 10. Innkommende saker