Lisens i grønn kategori

Jubeldag for Haslum HK Damer!

Elitelisensnemda (ELN) i Norges Håndballforbund har behandlet innsendt dokumentasjon for Elitelisens og tildelt klubben grønn kategori for sesongen 2021/22.

I begrunnelsen for grønn kategori heter det:

  • Klubben har levert fullstendig dokumentasjon innen frist. 
  • Regnskapet for 2020 viser et lite overskudd som også da blir klubbens EK pr. 31.12.2020. 
  • Budsjettet for 2021 viser en liten nedgang i forventede inntekter og kostnader sammenliknet med 2020. 
  • Klubben har levert handlingsplan etter mal, men må for videreutvikling bli mer konkret spesielt på område sponsorinntekter. 
  • Det er informert om samarbeid mellom Bærum TH, Haslum HK og Haslum IL.
  • Klubben fikk gul kategori i forrige sesong, basert på at klubben var nystartet og ved inngangen hadde manglende dokumentasjon på organisasjon. Dette er rettet opp gjennom sesongen 2020/21, og sammen med dokumentasjonen levert våren 2021 gir dette opprykk til grønn kategori. Det presiseres imidlertid at klubben har liten omsetning og det er små marginer, slik at det kreves god økonomistyring fremover.