Årsmøte 30.mars kl. 1900

Styret i Haslum Bærum Damer innkaller herved til årsmøte 30.mars kl. 1900 i Nadderud Arena

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 15.mars 2023

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av [navn på idrettslaget] i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Haslum Bærum Damer. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret