Haslum HK damer – sportslig suksess – økonomisk presset situasjon

Jenteandelen i Haslum Håndball har over flere år fortsatt å styrke seg. For første gang har Haslum IL Håndball en større andel jenter i klubben enn gutter. Tradisjonelt sett har Haslum vært sterkest på guttesiden, men nå kommer resultatet av mye godt arbeid over tid på jentesiden. 

En av mange årsaker til at klubben nå lykkes på breddesiden for jenter er flaggskipet Haslum HK Damer. Yngre jentespillere i vårt nærområde har et lag å se opp til og opp mot, og er en viktig del av rekrutteringen og utviklingen. Over lang tid har klubben jobbet med å bygge opp et profesjonelt og stabilt miljø på jentesiden, slik at både gutter og jenter i nærområdet skal ha like muligheter og håndballglede i samme klubb. Og det er gått betydelige steg, jentene i Haslum blir stadig flere. Dette samarbeidet mellom bredde og topp skal fortsette. 

Godt sportslig tilbud

Haslum HK damer kjemper i toppen i 1.divisjon. Har et 2.divisjonslag som er en flott arena for rekruttjentene, samt lag i J20 og J18 Lerøy (nasjonal serie)

Gjennom samarbeidet med Haslum IL er det også mulighet å spille 3.divisjon. Det jobbes godt på jentesiden i Haslum IL, og nye kull kommer oppover, nå senest et meget godt J16 lag.

Medaljens bakside

Å skape en arena for jentene i Haslum ønsker vi å jobbe videre med, men medaljen har en bakside. 

Etterslepet av pandemien kombinert med et tøft sponsormarked og økte kostnader har ført til at Haslum HK Damer nå befinner seg i en slik økonomisk situasjon at det uten umiddelbare tiltak og midler ikke lenger er grunnlag for videre drift.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som nå jobber med en tiltaksliste for å redde klubben på kort og lang sikt. På årsmøte 30 mars skal det velges et nytt styre, som jobber videre med tiltakslisten.

Trenger hjelp

For å fortsatt kunne gi jenter i Bærum et godt håndballtilbud er klubben nå avhengig av økonomisk drahjelp. Vi frir derfor til alle som har et hjerte for jentehåndball i Bærum: 

Vi er redde for at konsekvensene av en eventuell nedleggelse er mye større enn at 40 spillere i Haslum sin senior-tropp blir stående uten et håndballtilbud. Dersom bredden ikke har et “neste steg” frykter vi frafall fra langt tidligere enn junioralder og at mye av den gode jobben som har blir lagt ned på jentesiden i vårt område går tapt.

Klubben ønsker hjelp fra alle som kan tenkes å bidra i en redningsaksjon for Haslum HK Damer. Hva konkret ser klubben etter?

  • At alle med anledning kommer på kamp og kjøper seg noe godt i kiosken. 
  • Økonomiske bidrag fra enten bedrifter, eller privatpersoner.
  • Hjelp fra alle med et nettverk som vil kunne bidra økonomisk, eller med tjenester. 
  • Hjelp til gjennomføring av arrangementer og andre aktiviteter. 
  • Gode innspill til andre inntektsbringende tiltak. 

Haslum HK Damer har to hjemmekamper igjen av sesongen. Førstkommende mot Fjellhammer 1. april der alle spillere iført kampdrakt, uansett klubb, kommer gratis inn. Vi håper mange av lagene i nærområdet tar seg turen og lager en flott ramme rundt kampen. Si ifra dersom noen lag ønsker å være maskotter! Vær med å skape stemning.

Siste hjemmekamp for sesongen er et lokaloppgjør mot serie-treer Oppsal 23. april. Haslum lover god stemning, høyt tempo og god håndball. Denne kampen arrangeres som en kronekamp med gratis inngang for alle. Mer informasjon om arrangementet kommer nærmere kampstart, men sett av datoen allerede nå.

Vi setter stor pris på all hjelp vi kan få i denne utfordrende tiden og håper å se deg i hallen både 1. og 23. april. Heia Haslum!

#AltErMulig

Håpefull hilsen,

Odd Arne Marsteinstredet

Styremedlem, Haslum HK Damer