Nytt styre

Årsmøtet ble gjennomført 30.mars. Nytt styre er valgt og organisasjonsplan presentert.

Styret i Haslum HK Damer 2023/2024

Styreleder: Odd Arne Marsteinstredet
Styremedlem/nestleder: Erik Borthen
Styremedlem: Hilde Skålevåg
Styremedlem: Lars Finnland
Styremedlem: Spillerrepresentant

I tillegg vil vi etablere et spillerutvalg for å involvere spillerne i større grad.