Et konsulentselskap med tjenester innen management for hire, sourcing av IT og BPO, forhandlinger, program- og prosjektledelse, endringsledelse og transformasjon.

URL